İŞ GELİŞTİRME

Grup iş geliştirme, sürekli iyileştirme kültürü üretmeyi, verimliliği arttırmayı, üretkenliği artırmayı, üretim maliyetlerini düşürmeyi, Dikkan kültürünü uluslararası düzeyde rekabetçi bir yapıya kavuşturmak için yönetim bilgisi üretmeyi amaçlamaktadır.

Bu doğrultuda Dikkan Grup'un iş geliştirme departmanı, yalın üretim ve kaizen etkinliklerinde sunulan kaizen projeleriyle hak ettiği saygıyı görmektedir. Dikkan iş geliştirme bölümü, Dikkan'ın geleceğini tasarlayan ve geliştiren dinamik bir departmandır.

  • Dikkan Proje Yönetim Sistemi 

Şirketimizde yürütülen projeler; uygun araç ve teknikleri kullanarak bir sistem içinde yönetilir. Zaman, maliyet ve proje çıktılarının istenilen kalite standartlarını karşıladığından emin olmak için Dikkan Proje Yönetim Sistemi uygulanmaktadır. Projelerin, çapraz işlevli ekipler tarafından yürütülmesi ile top yekün bir geliştirme amaçlanır.

  • Dikkan Kaizen Sistemi 

Tüm çalışanların gelişim fikirlerinin toplanması, değerlendirilmesi, devreye alınması ve takibini sağlayan bir sistemdir. Dikkan Grubu'nun iş geliştirme departmanı, Canias programında özel bir ekranda kaydedilen iyileştirme fikirleri ile kurumsal bilgilerin oluşturulmasını ve ilerlemenin şeffaf bir şekilde yönetilmesini sağlar.

  • Dikkan Opex / Capex Sistemi 

Şirketimizde yürütülen operasyonel verimlilik çalışmaları, maliyet endeksi çalışmaları ve verimlilik analizi çalışmaları, operasyonel mükemmellik (OPEX) sürecinin bir parçasıdır. OPEX süreci ayrıca arıza bakımı, önleyici bakım, tahmini bakım faaliyetleri gibi Toplam Üretken Bakım (TPM) faaliyetleri için bir altyapı sağlar.

Ekipman doluluğu sisteme girilen satış tahminlerine göre hesaplanır. Bu hesaplamalara göre ilgili bölümlerle birlikte ekipman ihtiyacı incelenir. Ekipman ihtiyacına ek olarak, insan kaynakları ihtiyacı da değerlendirilmektedir. CAPEX süreci, yatırım oranlarının geri dönüşü hesaplanarak gerçekleştirilir.

Copyright © 2016 - 2024 Dikkan Grup
loading