İŞE ALIM SÜRECİ

1. İŞE ALIM & SEÇİM
İşe alım sürecinde amacımız, şirketimizin vizyon ve hedefleri doğrultusunda doğru insanları bulmaktır. 

Adaylarımız, geleceği şekillendirme, sonuca varma, iş birliğinin geliştirilmesi, davranışsal yetkinlikleri ve sürekli öğrenme gibi kriterlere göre değerlendirilir. Ayrıca, teknik yetkinlikleri de pozisyon için dikkate alınır.

Ön görüşme (Telefon görüşmesi), yetkinlik odaklı mülakat, kişilik envanteri, İngilizce testi ve pozisyonun karakterine uygun bazı vaka çalışmaları gibi teknikleri uyguladığımız işe alım sürecinde son adım referans kontrolüdür. Süreci başarıyla tamamlayan adaylara teklif yapılarak işe alım süreci tamamlanır.

2. ORYANTASON
Oryantasyon ile amacımız yeni çalışanlarımızın en kısa sürede organizasyon yapısını anlamaları ve üretken çalışanlar olmalarını sağlamaktır.

3. EĞİTİM
Dikkan A.Ş. olarak, insana yapılan yatırımın en değerli yatırım olduğuna inanmaktayız. Eğitim ile amacımız, bireysel ve kurumsal gelişimi sağlamak; gelişme düzeyini artırarak hem çalışanlara hem de kuruma katkıda bulunmaktır.

4. KARİYER PLANLAMASI
Kariyer planlaması, yeni pozisyonları doldurmak, üretim etkinliğini ve kalitesini artırmak, ayrıca mevcut yapıyı korumak için kullanılan en etkili yöntemlerden biridir. Dikkan A.Ş.olarak kariyer planlaması ile amacımız, çalışanlarımızın ihtiyaç, beceri ve hedeflerini; şirketimizin mevcut ve gelecekteki fırsat ve önlemleri ile uyumlu hale getirmektir.

5. MOTİVASYON
Dikkan A.Ş. olarak, başarımızın dayandığı en önemli faktör, yüksek motivasyonlu çalışanların varlığıdır. Bu nedenle, başarı yolunda motivasyon ile amacımız; çalışanlarımızın işlerini sevmeleri, onları huzurlu ve iyi bir iş ortamı sağlayarak gelişimlerini artırmaktır.

Copyright © 2016 - 2024 Dikkan Grup
loading