ENTEGRE SİSTEM POLİTİKAMIZ

Dikkan Şirketler Grubu olarak sürdürülebilirlik misyon ve vizyonumuz doğrultusunda kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, enerji yönetim sistemleri çerçevesinde;

  • Ulusal ve uluslararası standartlara, yasal mevzuata uymayı, müşteri beklentilerini karşılayan ürün, hizmet ve çözümler sunarak müşteri memnuniyetini artırmayı ve sürdürülebilir kılmayı,
  • Sektördeki ve dünyadaki iyi uygulamaları dikkate alarak çalışanlarımızın katılım ve katkılarıyla  birlikte başarıyı yakalamayı,
  • Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak ve bu ortamın sürekliliğini sağlamak amacıyla;  her türlü iş kazaları ile meslek hastalıklarının önlenebilir olduğunun farkındalığı ile tüm riskleri sistemli ve önleyici bir yaklaşımla azaltmayı ve sürdürülebilir kılmayı,
  • Çevre mevzuatı, idari düzenlemeler ve sektörel yükümlülükleri dikkate alarak, doğal kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamayı, sürdürülebilirlik bakış açısıyla çevrenin korunması ve kirliliğin azaltılması amacıyla atıkların kaynağında ayrıştırılmasını sağlamayı, teknolojik gelişmelere uygun şekilde geri kazanım yöntemlerimizi geliştirmeyi,
  • Tedarik ettiğimiz ürün ve hizmetlerin teknolojik gelişmeler ve yenilikler ışığında enerji-verimli, emniyetli, çevreye duyarlı olmasını sağlamak amacıyla bu konuda performansımızı iyileştirecek tasarım faaliyetlerini desteklemeyi, uygulamayı,
  • Yenilikler ve gelişmeleri yakında takip ederek, tüm çalışan ve paydaşlarımızın katılımı ile verimliliği arttıran, maliyetleri azaltan, yenilikçi, yaratıcı projeler gerçekleştirerek sürekli iyileşmeyi sağlamayı,
  • Kurumsal risk yönetimi bakış açımızla, iş sürekliliğini etkileyecek risklere yanıt verecek önlemler alarak ve bunları geliştirerek sürdürebilirliğimizi sağlamayı,
  • Paydaşlarımız nezdinde Kalite, Çevre, İSG ve Enerji uygulamalarında değer yaratan, sürekli gelişen, sürekliliği olan, tercih edilen, iletişim kurulabilen, şeffaf şirket olmayı,
  • Entegre Yönetim Sistemimizin etkinliğini ve performansını sürekli olarak iyileştirmeyi ve geliştirmeyi,

 

Taahhüt ediyoruz.

Copyright © 2016 - 2024 Dikkan Grup
loading