STRATEJİ

Dikkan Grup Şirketlerinin sosyal sorumluluk stratejisi, faaliyet alanında ekonomik, kültürel ve çevresel gelişimin sürekliliğini sağlamak için sürdürülebilir bir iş modeli ortaya çıkarmaktır.

Dikkan, buna dayanarak grup şirketlerinin faaliyetlerinde aşağıdaki hususları gözetir.

  • İstihdam yaratmak
  • Çalışan eğitimi ve gelişimi
  • Ürün ve hizmet sorumluluğu
  • İş etiği
  • Toplumsal politikaları
  • Çevre duyarlılığı
  • Enerji verimliliği
  • Atık yönetimi
  • Su kullanımını azaltmak
Copyright © 2016 - 2024 Dikkan Grup
loading