BASINDA BİZ

Geri "İŞ SÜREÇLERİNDE ESNEK VE DİNAMİK BİR UYGULAMA MODELİNE DÖNÜLMELİ"

11.06.2020

Dikkan Vana’nın Türk gemi endüstrisindeki rolü nedir? Denizcilik sektörüne sunmuş olduğunuz yeni ürün, hizmet ve ileri teknolojiler ile hâlihazırdaki ürün, hizmet ve proje yelpazenizden kısaca bahsedebilir misiniz?

Dikkan Şirketler Grubu, altı farklı iş kolunda faaliyet gösteren bir şirketler topluluğudur. Grubun amiral gemisi olan Dikkan Vana olarak 1978 yılından beri başta denizcilik projeleri olmak üzere birçok sektöre uygun, farklı alaşım ve özelliklerde vana üretimini gerçekleştiriyoruz. Vana üretiminde; sahip olduğumuz dökümhanemiz sayesinde döküm, Ar-Ge merkezimizde model, tasarım süreçleri ve son olarak talaşlı imalat ve montajı da içerecek şekilde tüm üretim süreçlerini kendi bünyemizde gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda Türkiye’nin ilk ve tek entegre tesisine sahip vana üreticisiyiz. Dikkan olarak sektörde güçlü ve yerli bir marka olarak hizmet vermekte ve Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçısı arasında 568. sıradaki yerimiz ile ülke ekonomimize katkı sağlamaktayız.

Dikkan Vana olarak, bugün denizcilik sektörü faaliyetlerinin yoğun olarak gerçekleştirildiği Kuzey ve Batı Avrupa ülkelerinde ve Amerika Kıtasında ana ürün gruplarında pazara yön veren denizcilik pazarında, pazar lideri olarak yer almaktayız. Türk denizcilik sektörünün önemli yan sanayi üreticilerinden biri olarak, sadece ticari projelerde değil aynı zamanda savunma sanayi projelerinde de üretici olarak yer alan ve askeri gemiler içinde ana vana tedarikçisi olmanın gururunu yaşıyoruz.

Türk gemi endüstrisinde sektörün dinamiklerini belirleyen stratejik bir noktada bulunuyoruz. Bunun en temel nedeni ise entegre tesise sahip olmamız ve her ihtiyaca uygun alaşım ve çaplarda üretim yapabilmemizdir. 90.000 metrekare açık, 35.000 metrekare kapalı alan üzerinde inşa edilmiş, yıllık 300 bin vana üretim kapasitesi olan entegre tesislerimizde; vananın ham madde girişinden, yarı mamule ve mamul halinden müşteriye sevkine kadar olan tüm süreçler ilgili global standartlar, entegre kalite yönetimi ve üretim kalite kriterleri ile gerçekleştirilmektedir. Bu da bizi sektörde diğer üretim yapan firmalardan daha farklı bir noktada konumlandırmaktadır.

30 yıldır özellikle Avrupa ülkelerine yoğun ihracat yapmaktayız. Dikkan Vana bugün DIN, ANSI, JIS, VG gibi uluslararası normlarda gerçekleştirdiği üretiminin yüzde 80’ini 60’tan fazla ülkeye ihraç etmektedir. Firmamız Avrupa’daki iş ortaklarımızla Dikkan Vana’nın tarihine dayalı uzun süreli iş ilişkileri oluşturulmuştur. Bu yüzden gerek kültürel gerekse ilkesel anlamında tam bir entegrasyon içerisinde çalışma yetkinliğine sahiptir.

Tüm ürünlerimiz, uluslararası denetim kuruluşlarından alınmış gerek dökümhane onayı gerek tip onayları gerekse her vanaya uygulanan performans testleri ve sertifikaları ile tüm kalite denetim süreçlerinden geçerek kullanım bölgelerine ulaştırılmaktadır.

Covid-19 üretim sürecinizi nasıl etkiledi?

Covid-19 ile mücadele sürecinde Dikkan olarak, vermiş olduğumuz hizmetin sorumluluğuyla hareket ederek, üzerimize düşen görevi eksiksiz yerine getiriyoruz. Firmamız sürecin başlangıcından bu yana gerekli tüm önlemleri almıştır ve almaya devam etmektedir. Tüm süreci büyük bir hassasiyet, profesyonellik ve hâkimiyetle yönetiyoruz.

Dikkan olarak, tüm dünyada yaşanan bu salgının en kısa sürede kontrol altına alınması ve yaşanan tedirginliklerin son bulması en büyük temennimizdir.

Türk denizcilik sektörünü uzun vadede nerede görüyorsunuz?

Türkiye, global denizcilik sektörünün geçmişten bugüne en önemli oyuncularından biridir. Gerek ekonomik gerek istihdam gerek ihracat gerekse teknolojik ilerleme anlamlında Türk ekonomisinde önemli bir yeri olan Türk Denizcilik Sektörü her geçen gün global arenada yerini sağlamlaştırmaktadır. Türk Denizcilik Sektörünün en önemli özelliği esnek olması ve kırılganlığının düşük olmasıdır. Özellikle pandemi süreci sonrasında otoriteler tarafından tartışılan global ekonomik düzen ve iş modellerindeki değişiklik ön görülerine karşı sahip olduğumuz bu özelliklerin sektörümüze ve ülkemize çok ciddi kazanımlar sağlayacağını düşünüyoruz.

Türkiye olarak bu krizden çıkmanın iktisadi davranış modeli sizce ne olmalıdır? 

Denizcilik sektörü olarak önümüzdeki dönemin bizlere nasıl bir gelecek vaat ettiği, önümüze ne tür zorluk ve değişiklik çıkaracağı konusunda belirsizlikler var. Gerek yabancı gerek yerli otoriteler tarafından birçok varsayımlar üretiliyor. Bu noktada gerek şirketlerin gerekse devletin önümüzdeki dönemde karşılaşabilecek her türlü değişkenliğe karşı alternatif senaryoların belirlenmesi ve iş süreçlerinde esnek ve dinamik bir uygulama modeline dönmeleri artık elzem olmaktadır. 

Ar-Ge çalışmalarınızla uluslararası rakiplerinizin önüne geçebilmek adına ürün çeşitliliği ve teknolojik üstünlük sağlayan, öne çıkan çalışmalarınız var mı? Ar-Ge’nin önemine ilişkin neler söylemek istersiniz?

Bakanlık tarafından onaylanmış, Türkiye’nin 677. Ar-Ge merkezini kuran Dikkan, vana üreticileri arasında da “Ar-Ge Merkezi Belgesi” almaya hak kazanan ilk firmadır.

Dikkan olarak her daim sektöre yön veren, öncü bir firma olduğumuz bilinciyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ar-Ge ve teknoloji geliştirme çalışmaları sonucunda rekabette fark yaratacak, müşteriye değer katan, öncü, yenilikçi ve çevreye duyarlı ürün ve çözümleri sunma yeteneğinin arttırılması ana hedeflerimiz arasındadır. Bu hedefe yönelik olarak, yeni teknolojilerin izlenmesi ve teknoloji üreten uzmanlıkların geliştirilmesi; katma değeri yüksek ürünlerin hayata geçirilmesi için ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliği içerisinde olunması ve geliştirilen teknolojilerin fikri haklarının korunması ile rekabette avantaj sağlanması, en temel Ar-Ge stratejilerimiz arasında yer almaktadır.

Dikkan, Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini her zaman öncelik olarak görmektedir. Teknoloji geliştirmek ve geliştirilen teknolojiyi sahada uygulamak üzere faaliyetlerimizi Ar-Ge Merkezimiz bünyesinde gerçekleştiriyoruz. Ar-Ge merkezimiz hem ürünün teknik yeterliliği hem de müşteriye sunulacak çözümlerde, Endüstri 4.0 çerçevesinde birçok yeni çözüm ve çalışmaya imza atmamıza olanak sağlamaktadır. Mevcut ürünlerin revizyonu, iyileştirme çalışmaları ve yeni ürün geliştirme çalışmalarımızda elde edilen fikri ve sınai hakları koruyarak, her türlü bilgiyi kurumsal hafızamızda saklıyoruz.

Üretimde verimliliğin artması, teknolojik bilginin ticarileştirilmesi, rekabet öncesi iş birliklerinin geliştirilmesi, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar oldukça önem taşıyor. Ar-Ge merkezimiz ile birlikte tasarım, imalat ve diğer tüm süreçlerimiz bilimsel ve yenilikçi bir düzleme oturtularak, tam anlamıyla bilim ve teknoloji üreten bir firma haline getirdik.

Dikkan Vana bugün DIN, ANSI, JIS, VG gibi uluslararası normlara uygun olan ürünlerini 60’tan fazla ülkeye ihraç ediyor. 1700’den fazla ürün çeşidimiz ile sektörün tüm vana ihtiyacını karşılayabilecek geniş bir ürün portföyüne sahibiniz. Gerek Türkiye’de gerekse Avrupa’da bu yetkinliğine sahip ilk ve tek vana firmasıyız.

Teknoloji ve bilim üreten bir firma olarak, ürünlerimizdeki katma değerimizi arttırmamız ve ihracat yönümüz ile ülke ekonomisine katkı sağlamamız beklenmekte olduğu için çalışmalarımıza bu anlamda sürdürülebilir bir şekilde devam ediyoruz.

2021 yılında sizi neler bekliyor?

Dikkan olarak ana hedefimiz, uluslararası alanda Dikkan markasını global genişleme stratejimiz ile arttırmak ve geliştirmek. 2021 yılı hedeflerimizin başında da bu yer almaktadır. Başta vana sektörü olmak üzere içinde bulunduğumuz tüm sektörlerde, yurtdışı pazarlarında kalıcı, sürdürülebilir ve kaliteli ürün ve hizmet sağlamak, bunu yaparken de Dünya’nın her noktasına ulaşmak ana amacımız.

Gelişen ve değişen teknolojinin de gücünü arkamıza alarak, dijitalleşmeye tüm operasyonlarımızda önem veriyor ve daha verimli ve daha etkin süreçlere sahip olacak tüm iyileştirme çalışmalarına gerek insan kaynağı gerekse maddi kaynaklarımızı ayırıp projeler üretiyoruz.

Dikkan olarak, ülkemize ve ekonomimize katkı sağlamak ve bunu yaparken bizimle birlikte olan tüm paydaşlarımıza faydalı olmak maksadı ile çalışmalarımızı profesyonel bir bakış açısı ile ilerletmek ana fikriyle hareket ediyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de bu amaç ile üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz.

 

 

Copyright © 2016 - 2021 Dikkan Grup
loading